Spirit Bird tracta la música com un recurs del Silenci, i no el silenci com un recurs musical.Volem evidenciar el fet que la música pot també ser vista com un recurs que té el Silenci per fer-se més audible i més present. Volem posar l'èmfasi en l'estel.la que deixa la música, i no només en la música mateixa. Potser així podrem seguir tenint consciència de que el Silenci és el més eloqüent i a la vegada seguir fent música, sense pensar que en realitat, no caldria.